Strona główna O firmie Oferta Program Sekretariat 4Soft Szkolenia, kursy Access Pytania i odpowiedzi Kontakt  
 


           
Dotyczące Sekretariatu

Dotyczące Kancelarii
Dotyczące SWP

 

Pytania dotyczące programu Sekretariat 4Soft   


 

 

Pytania użytkowników zostały podzielone na trzy grupy tematyczne:

  1. Uruchomienie wersji demo ... przejdź>>>
  2. Dotyczące funkcjonalności programu ... przejdź>>>
  3. Pytania techniczne ... przejdź>>>

Zadaj własne pytanie ...wyślij>>>Uruchomienie wersji demo

Jak można sprawdzić funkcjonalność programu? 
Udostępniamy wersje demo programu, która zawiera pełną funkcjonalność i działa bez rejestracji przez 30 dni od dnia pierwszego uruchomienia. Aby pobrać wersję demo kliknij tutaj ...

Jak wygląda instalacja wersji demo?
Pobrany plik sekretv617.exe należy uruchomić i postępować zgodnie z instrukcjami. Dalsza instalacja prowadzona jest automatycznie przez kreatora.

 

 

W jaki sposób logujemy się do wersji demo?
Nazwa użytkownika: Sekretariat Hasło: --bez hasła--

Czy wprowadzone dane w wersji demo utracę przy przejściu na wersję pełną?
Zdecydowanie nie. Proces przejścia na wersję pełną jest transparentne w stosunku do wprowadzonych danych i wykonanej konfiguracji.

Jak mogę zarejestrować program?
Rejestracja programu wymaga przesłania do nas wygenerowanego kodu rejestracyjnego. Kod ten generowany jest dla każdego komputera oddzielnie. Po otrzymaniu wpłaty za zamówiony program natychmiast odsyłamy klucz programu, po wprowadzeniu którego program rozpoczyna pracę w wersji pełnej.

Czy jest możliwe sprawdzenie działania programu w sieci?
Tak. Wymaga to jednak instalacji i konfiguracji wykonanej przez naszego pracownika lub w współpracy z nim.

Gdzie można zapoznać się z opisem szczegółowym programu?
W tym celu należy pobrać podręcznik użytkownika, który zawiera szczegółowy opis programu. Razem ok 64 strony w formacie pdf. Aby wejść na stronę pobierania plików należy wybrać tutaj...

Czy możliwa jest pomoc techniczna i merytoryczna w okresie korzystania z wersji demo?
Tak. Zachęcamy do korzystania z naszej pomocy. Zawsze doradzamy jak najszybciej dotrzeć do wymaganej funkcji programu. Prosimy korzystać ze strony kontaktu.


Funkcjonalne zapytania użytkowników

Czy możliwe jest jednoczesne przydzielenie (dekretacja) dokumentu wielu pracownikom?
Tak. Dekretacja może dotyczyć jednej osoby lub grupie pracowników. Dodatkowo oznaczenie dokumentu wynikające z dekretacji ,może być rozbudowane do symboli działów lub osób, których dotyczy.

Czy budowa symbolu pisma nadawana podczas rejestracji i dekretacji może być inna niż w wersji demo?
Tak. Oznaczenie dokumentów może być konfigurowane przez administratora.

Czy wprowadzony przydział pisma (dekretacja) może być w późniejszym czasie zmieniona?
Tak, tego wymaga obieg dokumnetów w firmie. Po dekretacji może zostać zmieniona osoba z przydziału jak również może zostać dodana kolejna.

Czy możliwe jest zablokowanie dostępu do dokumentów poszczególnym użytkownikom programu?
Tak. Każda osoba logująca się do programu pracuje na wcześniej zdefiniowanym profilu uprawnień. Administrator decyduje, która osoba może mieć dostęp do wybranych dokumentów. Domyślny użytkownik Sekretariat tworzony po instalacji ma uprawnienia pełne.

Czy można w programie przeglądać dokumenty źródłowe w wersji elektronicznej?
Tak. Do każdego rejestrowanego dokumentu może zostać dołączony dokument - również wielostronicowy oraz może być dołączonych kilka dokumentów. Do automatyzaji dołączania dokumentów źródłowych zostały utworzone dwa dodatkowe moduły: moduł Skaner - dla pism przychodzących oraz moduł WRPlus - dla wychodzących.

W jaki sposób wykorzystywana jest poczta e-mail?
Poczta e-mail służy do powiadamiania pracowników o przydzielonej korespondencji. Po dekretacji pisma określonemu pracownikowi generowany jest mail, który zawiera informacje o piśmie przychodzącym jak i jego postać elektroniczna w załączniku, o ile został on zeskanowany. Dodatkowo pocztą możemy przesłać dowolne zestawienie spraw do załatwienia. Poczta stanowi naturalny łącznik między sekretariatem i pracownikami.

Czy potwierdzenie otrzymania pisma może być odwołane?
Nie, dla skuteczności realizowania funkcji kontrolnych potwierdzenie odbioru pisma nie może być cofnięte.

W jaki sposób wykonuje się potwierdzenie odbioru w wersji jednostanowiskowej?
Niestety w wersji jednostanowiskowej potwierdzenie odbioru realizowane jest na wydrukach realizowanych przez program, na których osoby odbierające pisma składają podpis potwierdzający. Dla realizacji potwierdzenia elektronicznego bez konieczności generowania zbędnych wydruków musi być wykorzystana wersja sieciowa conajmniej jedno stanowisko w komórce organizacyjnej.

Jak program wspomaga automatyczne czynności wykonywane w sekretariacie czy kancelarii?
Program generuje szereg wydruków automatyzując codzienne czynności sekretariatu, kancelarii czy dziennika podawczego w firmie. Należą tu: adresowanie kopert (wydruki adresów na wszytkich rodzajach kopert i naklejek), generowanie wydruku listów poleconych na pocztę: Książka nadawcza. Automatyzacja nadawnia nr R. Rozliczanie kosztów wysyłki i wiele innych.

Czy możliwe jest drukowanie Książki Kancelaryjnej?
Tak niektórzy użytkownicy korzystając ze specjalnego zestawienia generują codziennie strony książki kancelaryjnej zawierające zarejestrowane tego dnia dokumenty.


Techniczne

 

Kto zajmuje się wdrożeniem programu?
Program jest na tyle intuicyjnym rozwiązaniem, że użytkownicy sami radzą sobie z wdrożeniem programu. Jednak w wielu przypadkach wdrożenie realizowane jest przez nas.

Czy program może pracować w wersji sieciowej?
Tak. Dopiero w wersji sieciowej niektóre funkcje kontrolne zyskują swoje znaczenie. Obieg dokumentów w sytemie widoczny staje się w momencie zastosowania wersji sieciowej.

Jakie są wymagania software'owe? Jakiej bazy wymaga zastosowanie programu?
System pracuje na własnej bazie danych dostarczonej z programem i nie wymaga zakupu żadnej dodatkowej bazy.

Na jaki okres czasu udzielana jest licencja programu?
Licencja udzielana jest na komputer i obowiązuje na czas nieograniczony?

Jak funkcjonuje opieka posprzedażna programu?
W okresie 12 miesięcy użytkownicy otrzymują bezpłatną opiekę merytoryczną i serwisową (nie dotyczy wersji podstawowej Basic). W momencie wprowadzenia nowej wersji programu użytkownicy informowani są o możliwości zamówienia aktualizacji programu.

Czy możliwe są modyfikacje do specyficznych wymagań i potrzeb w mojej firmie?
Tak oczywiście. Po sprecyzowaniu wymagań użytkownik otrzymuje warunki realizacji modyfikacji programu dla jego potrzeb.

statystyka


Strona główna | O firmie | Oferta | Program Sekretariat 4Soft | Szkolenia, kursy Access | Pytania i odpowiedzi | Kontakt